Entries by Sigrun

Heider til tilsette i Firda Billag-gruppa

På ei tilstelning på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde 5. januar 2019 var det markering av tilsette som har jobba i selskapet i 25 år, samt markering av tilsette som har gått av med alderspensjon i løpet av 2018.    

Bussjåføryrket

Vil du vite meir om bussjåføryrket? Bli bussjåfør ungdom Bli bussjåfør voksen      

Sogn og Fjordane Mållag har tildelt årets målpris til Firda Billag

Henta frå avisa Firda: Det var på laurdagens årsmøte til Sogn og Fjordane Mållag i Sogndal, mållaget delte ut årets målpris til Firda Billag, skriv Sogn og Fjordane Mållag i ei pressemelding. Det interkommunale transportselskapet mad base i Førde vart starta i 1920, og har ifølgje pressemeldinga hatt nynorsk som administrasjonsspråk sidan selskapet frå mållagshald […]

30-års jubileum for NX170 (Sogn og Fjordane-Ekspressen)

Det heile starta 13. februar 1988 med ein dagleg avgang Førde – Oslo/Oslo – Førde i kvar retning. Før dette så hadde ein køyrd Førde – Gol i korrespondanse med toget til Oslo i fleire år. Det var ei nyvinning i kollektivtrafikktilbodet at ein fekk konsesjon til å køyre parallelt med jernbanen heilt inn til […]

Serviceskyss / Tingingsruter

Tingingsruter – tlf 577 25 000 Tingingsruter er ruter som berre skal køyrast mot førehandstinging. Kva ruter dette gjeld finn ein på www.kringom.no. Transporten skal tingast innan kl. 15.00 dagen i førevegen. Skyssen skal tingast på telefon 577 25000. Ruter som vert køyrde dersom passasjer (x-stopp) er ei form for tingingsrute der tinginga blir gjort om […]

Firda Billag set miljøet i fokus

Firda Billag Buss testar no fylkets første hybridbuss Test av hybridbussen skjer i samarbeid med Volvo. Bussen skal brukast som bybuss i Førde i ein prøveperiode på 1 år. Ein skulle tru at store dieselmotorar i lastebilar og bussar forureinar mykje meir enn privatbilar. Slik er det ikkje, då desse har ein anna renseteknologi enn […]

Nettsal Fjordekspressen

Fjordekspressen har frå 26. februar 2016 starta nettsal. Dei  billigaste billettane finn de på: www.nor-way.no/ De kan no kjøpe bussbillettar på alle Nor-way sine ruter på nett.