FIRDA BILLAG AS 100 ÅR (1920-2020)

Vi er stolte over å markere at Firda Billag AS feirar 100-års jubileum i 2020.
Det er eit fåtall lokale transportselskap som rekk opp i ein slik alder.
Vi vil i løpet av 2020 markere jubileet på ulike måtar.

Vi gratulerer alle tilsette og brukarar av Firda Billag sine tenester med 100-års jubileet