Lokalruter – skulekøyring

Firda Billag Buss AS disponerer ca 195 bussar, alt frå småbussar med rundt 20 sete til store ekspress- og turbussar med opptil 55 sete. Vi har investert mykje i nytt materiell dei siste åra og mesteparten av bussparken består no av moderne miljøvenlege bussar.

Store deler av vår produksjon er skule- og rutekøyring. I tillegg samarbeider vi med andre selskap om ekspressbussruter mellom Sogn og Fjordane og dei største byane.

Turbilkøyring er også ein viktig aktivitet.