Historia

Transport mellom fjordar  Firda Billag 1920 – 1995 .

Jubileumsbok ført i pennen av Finn Borgen Førsund.

Klikk på linkane under og bla deg gjennom ulike kapittel av boka: