Verkstadtenestene vert utført av dotterselskapet vårt Trucknor Firda AS, der vi eig 50%. Trucknor Firda har høg kompetanse på buss og lastebil og har eigen karosseri- og lakkavdeling.

Adresse:
Trucknor Firda AS
Storehagen 4
Postboks 204
6802 FØRDE

Opningstider:
Måndag – fredag kl.0730 – 1530
E-post: firmapost.firda@trucknor.no

KONTAKT Trucknor Firda:
Sentralbord T: 57 72 50 60

Bjørn Johnsen Verkstad leiar – T: 992 01 760 – E-post: bjjo@trucknor.no
Roy Arve Hetle Teknisk leiar – T: 992 01 744 – E-post: rohe2@trucknor.no
Kjetil Strandos Kundemottakar – T: 992 01 740 – E-post: kjst@trucknor.no
Sonja Bruland Deleansvarleg – T: 992 01 732 – E-post: sobr@trucknor.no