Miljø

Firda Billag Buss AS er sertifisert i ISO 14001.

Firda Billag Buss AS sin miljøpolitikk:

  • Jobbe aktivt for at fleire reiser kollektivt
  • I samarbeid med leverandørar søke ny motorteknikk og nye drivstoffløysingar som gir mindre utslepp
  • Vi skal gi opplæring i økonomisk køyrestil som reduserer forbruk og utslepp, samt reduserer skadar og personleg stress
  • Vi skal ha høg kvalitet og strenge rutinar i avfallshandtering og jobbar aktivt for å redusere energibruken
  • Firda Billag Buss AS forpliktar seg til å overhalde lovbestemte og eigendefinerte krav som omhandlar miljøet, med ein kontinuerleg forbetringsprosess med dette

Les meir om utprøving av hybridbussar: Klikk her