Korona – Dette gjer Firda Billag Buss

 

Selskapet følgjer til ein kvar tid gjeldande retningsliner frå myndigheitene og Skyss/Kringom.
Vi justerer tiltak løpande opp mot anbefalingar frå desse.

Selskapet har iverksatt smitteverntiltak for å verne både passasjerar og sjåførar.

Viktige råd til reisande:
• Hald deg oppdatert på ruteinformasjon på kringom.no
• Kontantbetaling er ikkje tillatt. Kun buss- og betalingskort er gyldig betalingsmiddel
• Følg rettleiing frå sjåfør
• Ta hensyn til dine medpassasjerar, og følg råd får Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
• Husk å følge anbefalingar om god hand- og hostehygiene
• Er du sjuk eller har mistanke om smitte, må du IKKJE reise kollektivt

 

Photo by CDC on Unsplash