Finans og nøkkeltal

 • Tal vogner

  Tunge køyretøy ca. 300

  Utleige bilar ca. 130

 • Tal tilsette

  ca. 440

 • Tal køyrde kilometer

  13 204 411

 • Omsetnad

  585  MNOK

Ikon laga av Freepik frå www.flaticon.com