Tilsette

Frode Romarheim

Frode Romarheim

Dagleg leiar
Tore Masdal

Tore Masdal

Nestleiar
Arne Hetle

Arne Hetle

Teknisk sjef
André Monsen

André Monsen

Trafikkleiar turbuss
Åge Romarheim

Åge Romarheim

Trafikkleiar Førde
Erling Støylen

Erling Støylen

Trafikkleiar Dale/Florø
Bernt Hauge

Bernt Hauge

Avdelingsleiar Gloppen/Jølster
Asgeir Myklebust

Asgeir Myklebust

Avdelingsleiar Stryn
Linda Førde Svarstad

Linda Førde Svarstad

Avdelingsleiar Bremanger
Inger Merete Vie Fauske

Inger Merete Vie Fauske

Trafikkplanleggar