Send pakke

Firda Billag Buss AS har lokalbussar som har samband i store delar i Sogn og Fjordane. I tillegg har vi ekspressbussar som dagleg køyrer til Bergen, Trondheim, og Oslo.

Har di bedrift behov for småsendingar til destinasjonar i eller utanom fylket, kan sending med buss vere eit godt , raskt og billeg alternativ.

Telefon: 57 72 50 00
E-post: post@firda-billag.no