Historie

Firda Billag er ei samanslutning av mange transportselsap i Sogn og Fjordane. Firda Billag vart stifta med formål å drive passasjer- og godstransport frå Sognefjorden i sør til Nordfjorden i nord i oktober 1920, og er dermed eit av landet sine eldste selskap innan vegtransport.

Namnet vårt representerer røtene våre, kvar vi kjem frå og kva vi er. Firda eller Firðir var det gammelnorske namnet på området mellom Sogn og Sunnmøre, og betyr fjordene. Billag er samansett av bil – forkortinga av automobil, og lag – eit selskap, ein samanslutning, det å eige noko i lag.

Billaget vart stifta ei tid då innanlandstransporten vart utført med hest, og det var eit stort behov for effektive transportløysingar for både gods og reisande.

1920

Trong for ein effektiv passasjer – og godstransport mellom fjordane

Fram til byrjinga av 1900-talet var om lag all transport til og frå Bergen med dampskip via sjøvegen til kai i Sogn og Fjordane og deretter med hest inn i landet. Etter kvart som ein starta å bygge veg kunne ein nytte bil for å transportere passasjerar og gods frå kai og inn i landet.

Firda Billag vart stifta 18. desember 1920 for å få ein effektiv passasjer- og godstransport med bil frå kai i Vadheim ved Sognefjorden, og nordover i fylket, via Førde til Sandane samt på sidevegane som kunne køyrast med bil. Selskapet sin første bil var ein Adler 1913-modell som også i dag er i selskapet sitt eige

Som ein samanslutning av mange transportselskap i Sogn og Fjordane femnar Firda Billag derfor ei rik historisk reise gjennom regionen si utvikling i samferdsle og samfunnsliv i 100 år. Selskapet har eit rikhaldig historisk arkiv og fleire veterankøyretøy som administrerast og lagrast ved hovudkontoret i Førde. Nedanfor er ein oversikt over dei viktigaste milepælane i historia vår.

 • 1920

  Firda Billag stiftast

  Firda Billag vart stifta av kommunane Breim, Jølster, Førde og Gaular

 • 1921

  Første rutekøyring

  Kombinert passasjer og gods

  1921

 • 1921

  AS Fjordenes Automobilselskap kjøpt

  Selskapet vart skipa i 1912, og vart kjøpt og innlemma i billaget

 • 1933

  Passasjerbuss

  Selskapet kjøpte sin første buss for passasjertransport

  1933

 • 1934

  Fleire medlem

  Kommunane Gloppen og Kyrkjebø vart medlem i billaget

 • 1942

  Fleire medlem

  Kommunane Naustdal og Balestrand vart medlem i billaget

  1942

 • 1944

  Fleire medlem

  Kommunane Kinn, Eikefjord og Bru vart medlem i billaget

 • 1945

  Fleire medlem

  Flora Kommune vart medlem i billaget

  1945

 • 1946

  Oppkjøp og fleire medlem

  Dalsfjord og Ytre Sogn Billag vart kjøpt og Fylkesbaatane vart medlem i billaget

 • 1947

  Fleire medlem

  Kommunane Fjaler, Lavik, Hyllestad og Askvoll kom inn som medlem i billaget

  1947

 • 1950

  Oppkjøp og fleire medlem

  Hyen Billag vart kjøpt og Hyen kommune vart medlem i billaget

 • 1958

  Første faste godsrute

  Fjordane – Oslo

  1958

 • 1959

  Fleire medlem

  Kommunane Bremanger og Vevring vart medlem av billaget

 • 1964

  Fleire medlem

  Stryn kommune vart medlem av billaget

  1964

 • 1966

  Fjordane reisebyrå etablert

 • 1972

  Linjegods AS

  Firda Billag deltok i etableringa av Linjegods AS (no ein del av Schenker)

  1972

 • 1975

  Fjordane Bilutleige etablert

 • 1987

  Nor-Way Bussekspress AS etablert

  Etter initiativ av mellom andre Firda Billag

  1987

 • 1995

 • 2011

  Frå IKS til AS

  Overgang frå interkommunalt selskap (IKS) til aksjeselskap

  2011

 • 2011

  Oppkjøp og nyetablering

  Kjøp av Fjord1 Gods AS og Transferd AS vart etablert

 • 2018

  Nyetableringar

  Stifting av Airlift Solutions AS saman med Airlift

  Stifting av SumTrans AS saman med SUM

  2018

 • 2020

  100 års jubileum